Nieuwe grenswaarden voor 0%, 14% en 20% bijtelling

10-06-2011

Belastingbrief_174009x.jpg

In de autobrief van Staatssecretaris Weekers van Financiën worden de voorstellen gepresenteerd voor de autobelastingen vanaf 2012. Voor de bijtelling betekent dit het volgende: de normen voor de 14% en 20% bijtellingscategorie worden per 1 juli 2012 (en niet, zoals nu in de wet staat, per 2013) bijgesteld. Vervolgens vindt jaarlijkse neerwaartse bijstelling plaats (en niet, zoals nu in de wet staat, eens per 4 jaar).

De nieuwe bovengrenzen van deze categorieën worden per 1 juli 2012:

 • 14% bijtelling tot maximaal 102 gram/km CO2-uitstoot (benzine) resp. maximaal 91 gram (diesel)
 • 20% bijtelling tot maximaal 132 gram/km CO2-uitstoot (benzine) resp. maximaal 114 gram (diesel).

Voor de 14%-categorie gaat voor benzine de grens van 102 gram/km

 • in 2013 omlaag naar 95,
 • in 2014 naar 88 en
 • in 2015 naar 82.

Voor diesel gaat de grens 

 • in 2013 naar 88,
 • in 2014 naar 85, en
 • in 2015 naar 82.

Voor de 20%-categorie gaat voor benzine de grens van 132 gram/km

 • in 2013 omlaag naar 124,
 • in 2014 naar 117 en
 • in 2015 naar 110.

Voor diesel gaat de grens

 • in 2013  naar 112,
 • in 2014 naar 111 en
 •  in 2015 naar 110.

De grens van de categorie met 0% bijtelling wordt per 1 januari 2012 verhoogd tot maximaal 50 gram/km CO2-uitstoot. Deze 0%-categorie geldt vervolgens tot en met 2015.

Ook gaat er een nieuwe overgangsregeling gelden. Op dit moment staat er een overgangsregeling in de wet die er op neerkomt dat de categorieindeling zoals die geldt op de kentekendatum ook van toepassing blijft na aanscherping van de normen. De staatssecretaris wil dat aanscherpen via het voorstel om de categorieindeling op de kentekendatum niet onbeperkt te laten gelden, maar voor de gebruikelijke leaseduur. Voor de vaststelling van die gebruikelijke leaseduur moeten nog concrete regels worden geformuleerd.

Deze plannen worden verwerkt in het wetsvoorstel Belastingplan 2012 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en in het najaar in het parlement zal worden behandeld.

Bron: Auto en Fiscus

Meer nieuws