Voorwoord Leasflash nr3 2010

29-10-2010

Geachte relatie,

Kort geleden heeft onze nieuwe regering op het bordes gestaan bij de Koningin en hebben we de begroting voor 2011 inmiddels kunnen lezen en horen. We hebben voor u op onze internetsite een samenvatting opgenomen van de belangrijkste zaken die er op auto (en specifiek ook leaseauto gebied) op ons af gaan komen. De algehele indruk voor komend jaar is dat er voor 2011 geen grote wijzigingen zullen worden doorgevoerd met betrekking tot de reeds ingeslagen weg. De BPM afbouw komt tot een halt en moet vanaf 2013 geheel gebaseerd zijn op de CO2 uitstoot. In lijn met de huidig waarneembare trend van het vergroenen van ons wagenpark zal deze ontwikkeling hier ook positief aan bijdragen. Het signaal voor het laatste kwartaal 2010 heeft inmiddels geklonken en we staan graag voor u klaar om u van dienst te zijn en met elkaar zodoende 2010 succesvol af te kunnen gaan sluiten.
 
Wij hopen u met deze "Achilles Leaseflash" wederom enkele interessante onderwerpen te bieden en mocht u aanvullende vragen hebben staan uw vaste contactpersonen u uiteraard weer graag te woord.
 
Met vriendelijke groet,
Lucas Hanou
Directeur Achilles Autolease BV

Meer nieuws